[PAGE FIELD RECURSIVE]

CV:n laatiminen - Vaihe 1/8

Henkilötiedot
HUOM! Mikäli valitset anonyymin CV:n, yritykset eivät voi nähdä henkilötietojasi, minkä vuoksi mahdollisten kiinnostuneiden yritysten yhteydenotto tapahtuu JOB4PLAYERin kautta. CV:n täyttämisen yhteydessä kentät, joita yritykset EIVÄT näe, on merkitty punaisella taustavärillä. On kuitenkin tärkeää, että täytät kaikki kentät, jotta JOB4PLAYER pystyy saattamaan profiilisi mahdollisesti kiinnostuneiden yrityksien tietoon. Älä syötä tunnistuksen mahdollistavia tietoja kenttiin, joita ei ole merkitty punaisella.
Saadaksesi lisätietoja paina tästä
/images/cvdb/cvdb_linkedin_hjaelp.png
Liitä mukaan mahdolliset lausuntoja, todistuksia, valokuvia tms. sisältävät tiedostot.
Listaa tärkeimmät ja olennaisimmat (maks. 10) ammattikokemukset (sekä urheilusopimukset että muu ammattikokemus)
Allaoleviin kysymyksiin vastataan urheilutaustan pohjalta, ja vastaukset ilmaisevat erilaisia pätevyyksiä, joita yritykset voivat tulkita ja käyttää.
Muu…
Ennen kuin painat hyväksymispainiketta, voit käydä läpi vastauksesi. Voit selata sivuja vapaasti hukkaamatta syötteitäsi. Jos olet tyytyväinen, paina Hyväksy CV
Takaisin
Että muu…